OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Odesláním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

1.1. Objednávka se stává závaznou ve chvíli odeslání. Objednáním podpisujete kupní smlouvu s našim obchodem a v souladu s § 588 a § 614 Občanského zákoníku.
Ceny
Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Poplatek za dopravu je specifikován v “Doprava a platba".
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.

1.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vyplněním registračního formuláře, či objednávky v rámci internetového obchodu www.radomix.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů nebo po telefonu.
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Expediční lhůta
Termín dodání obvykle do 3-5 pracovních dnů po České republice. U zásilek na Slovensko je nutné připočíst jeden den.
Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice).
Pokud ano, je nutné zkontrolovat, zda-li je poškozeno také zboží v zásilce.
Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Podmínkou kladného vyřízení takové reklamace je však doložení záznamu o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit e-mailem na adresu  info@radomix.cz   nebo poštou prodávajícímu.
Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v plné míře.
Nevyzvednutí zboží bude považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10 Občanského zákoníku. Při nevyzvednutí zboží následující objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.

Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného a nebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu kupující.

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a se symboly ošetřování výrobku, které najdete na našich stránkách.

1.3.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.
Pokud se tak rozhodne, musí být zboží vráceno nejlépe v originálním obalu a musí být vráceno včetně všech dokumentů a faktury doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží musí být odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího. Prodávajícím bude zboží překontrolováno a při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude vyplacena částka za zboží převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53 odst. 10 OZ). V případě, že se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
3. ZÁRUKA A REKLAMACE
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Standardní záruční doba je 24 měsíců a vztahuje se na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady způsobené chybným užíváním a/nebo manipulací, následnými technologickými úpravami na zboží (např. barvením, potiskem, výšivkami apod.), nesprávným ošetřováním zboží v rozporu s instrukcemi pro údržbu (např.nevhodná teplota praní, žehlení, nevhodné chemické čištění a pod.). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním výrobku nebo, nebo nesprávnou manipulací a skladováním

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu info@radomix.cz
b) doporučeným dopisem na adresu: Radomír Gabrik,B.Četyny 6, 70030 Ostrava-Bělský les
4. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Prodávající se zavazuje respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.
Obchodní podmínky jsou v platnosti od 01.04.2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění
Zboží zasílame pouze v ČR a na Slovensko . Do jinych zemí zboží nezasílame .

5. Pyrotehnika

Pyrotechnika pozor!!! Vzhledem k povaze prodavaneho zboží může v obchodě s pyrotechnikou nakupovat pouze osoba starší 18 let.Zakazník bere na vědomí ,že s uvedením nesprávných udajů vyžadovaných pro objednání zboží nebo jejich zkreslením se vystavuje možnosti požkození dobrého jména prodavajicího jeho uvedení v omyl a případneho trestního stihaní.

Doplněk ve smyslu novely Zákona, který doporučujeme implementovat přímo do Obchodních podmínek eshopů:

§

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu ...................... (ZDE VLOŽTE VAŠI  EMAILOVOU ADRESU).
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgSpolupraca imgKristian img29.10.2017 17:38